Home > Products > Electronics & Electricity > Electric Control System

ZEROSPAN HEATSOFT ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three phase zero K2F42300 F2F42300 F2F42045 FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 FB40025 FB20025 FB40080 FB40060 FB40100 FB40125 FD40035 FD40045 FD40060 FD30060R FD30080 FD42125 FD42100 FD42160 FD42225 FD42300 FD42250 TAIWAN SCR Power Regulator Single-phase controller Three-phase controller Thyristor SCR1290-60A SCR1290-80ATAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller FB40025 FB40035 FB40045 FB40060 FB40080 FB40100 FB40125 FB40160 FB42225 FB42300 FB42400 FB42560 FB42750ZEROSPAN HEATSOFT TAIWAN SCR Power Regulator FD30060 FD40060 FD30080 FD40080 FD30060R FD40060R FD30080S FB40080 FB40060 FB40025 FB40035 FD40035 FD40045 FD42100 FD42125 FD42160 FD42225 FD42300 FD41160 ZEROSPAN FB20080 FBC40080 FB40080 FB40060 HEATSOFT KBC40080 KB20080 KB40080 KB40060 VB20080TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater SCR POWER Regulator Power Controller Heatsoft FF42060 F2F42060 FF42080 F2F42080 F2G32080 FG32080 KF42060 K2F42060 KF42080 VG32080 SCR Power Regulator ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three-phase zero FD42100 F2D42100 KD42100 K2D42100TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FD42125 KF40035 KF42060 KF42080 KF40025 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80ATAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft K2F42300 F2F42045 F2F42060 K2F42025 K2F42080 F2F42300ZEROSPAN Thyristor power regulator Power controller SCR power regulator Zero crossing Single phase Single phase zero SB1016*AP SB2016*AP SB2016*FP SB2016*AY SB3016*AP SB4016*FP SB4016*BP SB4016*AP SB1025*AP SB2025*AP SB4025*AP SB4025*AY SB4025*FP SB4033*AP SB4033*BP TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80ATAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FB42225 FD42225 FF42225 SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A ZEROSPAN LOGO HEATSOFT LINE WECHAT
1
 • ZEROSPAN HEATSOFT ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three phase zero K2F42300 F2F42300 F2F42045 FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 FB40025 FB20025 FB40080 FB40060 FB40100 FB40125 FD40035 FD40045 FD40060 FD30060R FD30080 FD42125 FD42100 FD42160 FD42225 FD42300 FD42250 TAIWAN SCR Power Regulator Single-phase controller Three-phase controller Thyristor SCR1290-60A SCR1290-80A
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller FB40025 FB40035 FB40045 FB40060 FB40080 FB40100 FB40125 FB40160 FB42225 FB42300 FB42400 FB42560 FB42750
 • ZEROSPAN HEATSOFT TAIWAN SCR Power Regulator FD30060 FD40060 FD30080 FD40080 FD30060R FD40060R FD30080S FB40080 FB40060 FB40025 FB40035 FD40035 FD40045 FD42100 FD42125 FD42160 FD42225 FD42300 FD41160
 • ZEROSPAN FB20080 FBC40080 FB40080 FB40060 HEATSOFT KBC40080 KB20080 KB40080 KB40060 VB20080
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater SCR POWER Regulator Power Controller Heatsoft FF42060 F2F42060 FF42080 F2F42080 F2G32080 FG32080 KF42060 K2F42060 KF42080 VG32080 SCR Power Regulator
 • ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three-phase zero FD42100 F2D42100 KD42100 K2D42100
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FD42125 KF40035 KF42060 KF42080 KF40025 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft K2F42300 F2F42045 F2F42060 K2F42025 K2F42080 F2F42300
 • ZEROSPAN Thyristor power regulator Power controller SCR power regulator Zero crossing Single phase Single phase zero SB1016*AP SB2016*AP SB2016*FP SB2016*AY SB3016*AP SB4016*FP SB4016*BP SB4016*AP SB1025*AP SB2025*AP SB4025*AP SB4025*AY SB4025*FP SB4033*AP SB4033*BP
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
 • TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FB42225 FD42225 FF42225 SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
 • ZEROSPAN LOGO HEATSOFT LINE WECHAT

TAIWAN ZEROSPAN Single/Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft

Model:KF40035\FF42125
Brand:ZEROSPAN
Origin:Made In Taiwan, China
Category:Electronics & Electricity / Electric Control System
Label:ZEROSPAN FF40025 , Heatsoft KF40035 , power regulator
Price: -
Min. Order:3 pc
Inquire Now Add to Basket

Member Information

Detail

Chiahang Automation Co.,LTD

Biz MemberFu Jian - China
Live Chat:点击这里给我发消息Last Online:26 Oct, 2021

Product Description

 

 

Heatsoft - (Series)

1, Phase Angle

2, Zero Crossing

3, Phase Angle Soft Start&Zero Cross working (the world's first feature)

4, rated voltage / current range 50-480VAC/15-750A

5, F, K, V are three optional models 

★F Type: DIGITAL digital precision adjustment, included FUSE fuse, heat sink over-temperature protection, cooling fan; 

★K Type: F-type functions + Thyristor (SCR) punctured, FUSE short out, Heater (heating wire) Open circuit , over-current, low current sensing and relay alarm contact output;  

★V Type: F-type functions + K-type function + constant current, constant voltage feedback, three-phase disequilibrium test;

6, are a two-year warranty

7, six free switching signal
DC4-20mA, DC0-20mA, DC1-5V, DC2-10V, DC0-5V, DC0-10V;

8, DIGITAL CPU control high linearity ± 1%, resolution 0.4%;

 

 

 110V 220V 380V 440-480V 110V 220V 330-480V
25A FB10025 FB20025 FB40025 FB40025 KB10025 KB20025 KB40025
FD10025 FD20025 FD40025 FD40025 KD10025 KD20025 KD40025
FF10025 FF20025 FF40025 FF40025 KF10025 KF20025 KF40025
FG10025 FG20025 FG30025 FG40025   
35A FB10035 FB20035 FB40035 FB40035 KB10035 KB20035 KB40035
FD10035 FD20035 FD40035 FD40035 KD10035 KD20035 KD40035
FF10035 FF20035 FF40035 FF40035 KF10035 KF20035 KF40035
FG10035 FG20035 FG30035 FG40035   
45A FB10045 FB20045 FB40045 FB40045 KB10045 KB20045 KB40045
FD10045 FD20045 FD40045 FD40045 KD10045 KD20045 KD40045
FF10045 FF20045 FF40045 FF40045 KF10045 KF20045 KF40045
FG10045 FG20045 FG30045 FG40045   
60A FB10060 FB20060 FB40060 FB40060 KB10060 KB20060 KB40060
FD10060 FD20060 FD30060 FD40060 KD10060 KD20060 KD40060
FF10060 FF20060 FF42060 FF42060 KF10060 KF20060 KF42060
FG10060 FG20060 FG32060 FG42060   
80A FB10080 FB20080 FB40080 FB40080 KB10080 KB20080 KB40080
FD10080 FD20080 FD30080 FD40080 KD10080 KD20080 KD40080
FF10080 FF20080 FF42080 FF42080 KF10080 KF20080 KF42080
FG10080 FG20080 FG32080 FG42080   
100A FB10100 FB20100 FB40100 FB40100 KB10100 KB20100 KB40100
FD10100 FD20100 FD42100 FD42100 KD10100 KD20100 KD42100
FF10100 FF20100 FF42100 FF42100 KF10100 KF20100 KF42100
FG10100 FG20100 FG32100 FG42100   
125A FB10125 FB20125 FB40125 FB40125 KB10125 KB20125 KB40125
FD10125 FD20125 FD42125 FD42125 KD10125 KD20125 KD42125
FF10125 FF20125 FF42125 FF42125 KF10125 KF20125 KF42125
FG10125 FG20125 FG32125 FG42125   
160A FB10160 FB20160 FB30160 FB40160 KB10160 KB20160 KB40160
FD10160 FD20160 FD42160 FD42160 KD10160 KD20160 KD42160
FF10160 FF20160 FF42160 FF42160 KF10160 KF20160 KF42160
FG10160 FG20160 FG32160 FG42160   KB30160
225A FB10225 FB20225 FB42225 FB42225 KB10225 KB20225 KB42225
FD10225 FD20225 FD42225 FD42225 KD10225 KD20225 KD42225
FF10225 FF20225 FF42225 FF42225 KF10225 KF20225 KF42225
FG10225 FG20225 FG32225 FG42225   
300A FB10300 FB20300 FB42300 FB42300 KB10300 KB20300 KB42300
FD10300 FD20300 FD42300 FD42300 KD10300 KD20300 KD42300
FF10300 FF20300 FF42300 FF42300 KF10300 KF20300 KF42300
FG10300 FG20300 FG32300 FG42300   
400A FB10400 FB20400 FB42400 FB42400 KB10400 KB20400 KB42400
FD10400 FD20400 FD42400 FD42400 KD10400 KD20400 KD42400
FF10400 FF20400 FF42400 FF42400 KF10400 KF20400 KF42400
FG10400 FG20400 FG32400 FG42400   
560A FB10560 FB20560 FB42560 FB42560 KB10560 KB20560 KB42560
FD10560 FD20560 FD42560 FD42560 KD10560 KD20560 KD42560
FF10560 FF20560 FF42560 FF42560 KF10560 KF20560 KF42560
FG10560 FG20560 FG32560 FG42560   

 

điều chỉnh điện
SCR điều khiển
ZEROSPAN
bộ điều khiển điện sưởi ấm
HEATSOFT
 Đài Loan lần đầu tiên thương hiệu SCR ZEROSPAN, 1986 đầu đã chuyên SCR chỉnh điện / điều chỉnh điện / điều điện / đặt tên là "Heatsoft", SSR chuyển tiếp trạng thái rắn, Motosoft động cơ phát triển phần mềm khởi động và các sản phẩm công nghiệp sản xuất liên quan, tập trung vào nhiều nhất công nghệ chip máy tính siêu nhỏ và cao cấp chức năng phần mềm, độ chính xác, chất lượng và sự ổn định được cải thiện đáng kể.
    Dáng vẻ bên ngoài bằng sáng chế HOM cấu trúc phức tạp của thiết kế ban đầu, với một độ bảo mật cao.

Heatsoft - (Series)
1, kiểm soát giai đoạn tuyến tính

2, kiểm soát zero-crossing

3, giai đoạn kích hoạt, kiểm soát zero-crossing

4, điện áp định mức / phạm vi hiện tại 50-480VAC / 15-750A

5, F, K, V ba mô hình

F Loại: DIGITAL kỹ thuật số điều chỉnh chính xác, kèm theo FUSE Fuse, nhiệt bảo vệ quá nhiệt bồn rửa, quạt làm mát;

K Type: kiểu F Chức năng + Thyristor (SCR) xuyên thủng, FUSE (cầu chì) cầu chì, nóng (dây nóng) nghỉ, quá dòng, thấp hiện tại phát hiện và báo động tiếp xúc đầu ra;

loại V: F + K chức năng chức năng + hiện hành liên tục, thông tin phản hồi điện áp không đổi, giai đoạn phát hiện mất cân bằng;

6, tất cả với hai năm bảo hành

7 tín hiệu sáu miễn phí chuyển đổi
DC4-20mA, DC0-20mA, DC1-5V, DC2-10V, DC0-5V, DC0-10V;

8, DIGITAL điều khiển CPU cao tuyến tính ± 1%, độ phân giải 0,4%;

doanh nghiệp sản xuất theo định hướng của Đài Loan ưa thích thương hiệu!


Product Image

ZEROSPAN HEATSOFT ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three phase zero K2F42300 F2F42300 F2F42045 FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 FB40025 FB20025 FB40080 FB40060 FB40100 FB40125 FD40035 FD40045 FD40060 FD30060R FD30080 FD42125 FD42100 FD42160 FD42225 FD42300 FD42250 TAIWAN SCR Power Regulator Single-phase controller Three-phase controller Thyristor SCR1290-60A SCR1290-80A
Img 1
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller FB40025 FB40035 FB40045 FB40060 FB40080 FB40100 FB40125 FB40160 FB42225 FB42300 FB42400 FB42560 FB42750
Img 2
ZEROSPAN HEATSOFT TAIWAN SCR Power Regulator FD30060 FD40060 FD30080 FD40080 FD30060R FD40060R FD30080S FB40080 FB40060 FB40025 FB40035 FD40035 FD40045 FD42100 FD42125 FD42160 FD42225 FD42300 FD41160
Img 3
ZEROSPAN FB20080 FBC40080 FB40080 FB40060 HEATSOFT KBC40080 KB20080 KB40080 KB40060 VB20080
Img 4
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater SCR POWER Regulator Power Controller Heatsoft FF42060 F2F42060 FF42080 F2F42080 F2G32080 FG32080 KF42060 K2F42060 KF42080 VG32080 SCR Power Regulator
Img 5
ZEROSPAN HEATSOFT Thyristor power regulator Power controller Power regulator Zero crossing Single phase Three-phase Single phase zero Three-phase zero FD42100 F2D42100 KD42100 K2D42100
Img 6
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FD42125 KF40035 KF42060 KF42080 KF40025 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
Img 7
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft K2F42300 F2F42045 F2F42060 K2F42025 K2F42080 F2F42300
Img 8
ZEROSPAN Thyristor power regulator Power controller SCR power regulator Zero crossing Single phase Single phase zero SB1016*AP SB2016*AP SB2016*FP SB2016*AY SB3016*AP SB4016*FP SB4016*BP SB4016*AP SB1025*AP SB2025*AP SB4025*AP SB4025*AY SB4025*FP SB4033*AP SB4033*BP
Img 9
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FF40025 FG30025 FB40025 FD40025 KF40025 KF40035 KF42060 TAIWAN SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
Img 10
TAIWAN ZEROSPAN Single-phase Three-phase heater Regulator Power Controller Heatsoft FB42225 FD42225 FF42225 SCR Power Regulator SCR1290-60A SCR1290-80A
Img 11
ZEROSPAN LOGO HEATSOFT LINE WECHAT
Img 12

Send Inquiry to this Member

Chiahang Automation Co.,LTD

xiaguangdongli, Xiamen, China 201

Phone:
86-0592-2380215
Fax:
86-0592-2224778
Contact:
CY-Jiang (sales)
Mobile:
13358372551

Related Products of this Company

This member assumes full responsibility for the content of this listing. DIYTrade accepts no responsibility whatsoever in respect of such content.
To report fraudulent or illegal content, please click here.

China Suppliers Quick Searching:

Electric Control System Made In China Products

,  

Electric Control System China Suppliers and China Manufacturers